NER&D SESSIES

R&D kennis sessies

Bij NewExperts staat kennisdeling hoog op de agenda. Om deze reden organiseren wij een aantal keren per jaar kennissessies waarbij actuele en interessante onderwerpen worden behandeld. Dit doen wij samen met onze experts en onze relaties, zodat kennis zo breed mogelijk wordt gedeeld.

Blockchain, nu eens vanuit een kritische blik.

5 september 2018

Rene Jan Veldwijk

Is als oprichter sinds 1996 aan Ockham verbonden. In 1993 promoveerde hij op wat nu een van Ockhams kerncompetenties is, het ontwerpen en implementeren van Flexibele Applicatie Architecturen (FAA). Hij houdt zich bij Ockham bezig met organisatie- en ICT advisering, projectmanagement en het verder ontwikkelen van het FAA gedachtengoed. Daarnaast schrijft Rene regelmatig artikelen in vakbladen en staat hij bekend als de “Faal ICT expert”.

Zie nieuwsitem

Low code: reddingsboei of springplank?

14 februari 2019

Harold van Heeringen

Is als Senior Consultant Financial Data Analysis werkzaam bij de Metri Group. 

Hij analyseert met ondersteuning van objectieve metrics, de prestaties van teams en de kosten voor de klantorganisatie.

Zie nieuwsitem

IoT: Internet of Things

9 oktober 2019

Gerrrit Bronkhorst

In de huidige tijd is IoT niet meer weg te denken in de ontwikkeling van de maatschappij. Onze spreker Gerrit Bronkhorst geeft vanuit Hyrde IoT aan wat de huidige mogelijkheden zijn,  maar ook wat laat hij toekomstige ontwikkelingen & richtingen zien.

Zie nieuwsitem