Nieuws

NER&D Sessie 5 september 2018, Bunnik

October 5, 2018

Blockchain, nu eens vanuit een kritische blik

De ‘aftrap’ van onze allereerste NER&D (NewExperts R&D) sessie, op 5 september 2018 jl. op de Golfbaan Kromme Rijn te Bunnik. Hieronder een overzicht van het programma.

Programma

17.30 uur inloop
18.00 uur lopend buffet
19.00 uur spreker Rene Veldwijk:  “Blockchain, nu eens vanuit een kritische blik.”

René Jan Veldwijk is als oprichter sinds 1996 aan Ockham verbonden. In 1993 promoveerde hij op wat nu een van Ockhams kerncompetenties is, het ontwerpen en implementeren van Flexibele Applicatie Architecturen (FAA). Hij houdt zich bij Ockham bezig met organisatie- en ICT advisering, projectmanagement en het verder ontwikkelen van het FAA gedachtengoed. Daarnaast schrijft Rene regelmatig artikelen in vakbladen en staat hij bekend als de “Faal ICT expert”.

20.00 uur discussie
20.30 uur borrel
21.30 uur einde

Geschreven door
Jij?