Agile Software Development

Wat houdt het in?

Agile Software Development is het vakgebied waarin softwareontwikkeling centraal staat. Eisen en oplossingen worden continue verbeterd door een gezamenlijke inspanning van zowel het Development Team als eindgebruiker. Agile Software Development ondersteunt hierbij de gehele levenscyclus van een applicatie. Hierbij zijn er diverse werkgebieden te benoemen die gerelateerd zijn aan het ontwikkelproces. Sommige ontwikkelwerkzaamheden richten zich op de werkwijzen (bijvoorbeeld Extreme Programming, RUP), terwijl andere ontwikkelwerkzaamheden zich richten op het beheren van de werkstroom (bijv. Scrum, Lean, Kanban).

Hoe pakken wij het aan?

Al onze medewerkers hebben ruime ervaring op het gebied van software ontwikkeling. De ervaringen spitsen zich daarbij niet op één technologie alleen, maar juist op de juiste wisselwerking tussen meerdere technologieën, dit in combinatie met het toepassen van software kwaliteit. Voor al onze ontwikkelaars geldt namelijk: ISO-25010 zit in hun genen. We faciliteren onze medewerkers met de juiste tooling om hen effectiever te laten samenwerken en tot betere resultaten te komen. Correct werkende software voorzien van relevante, leesbare documentatie, helpt toekomstige developers te begrijpen hoe de software is gebouwd.

Door de juiste combi van kennis, ervaring en toegepaste methodieken te bundelen, zijn wij in staat om opdrachten naar volle tevredenheid van de klant te realiseren.

Binnen Agile Software Development kennen we ondermeer de volgende rollen
UX Designer

Al je UX designer ben je gespecialiseerd in het ontwerpen van waardevolle gebruikerservaringen. Onderzoek speelt daarbij een grote rol, want alleen door in de huid te kruipen van gebruikers kun je duurzame verbeteringen realiseren.UX design heeft niet uitsluitend betrekking op websites en applicaties, maar kan ook worden toegepast op het design van (offline) producten, diensten of bijvoorbeeld klantenservice.

Software Developer

Als Software Developer zorg je ervoor dat je een werkende applicatie ontwikkelt. Samen met het team probeer jij de Sprint doelen te halen die door de Product Owner zijn opgesteld, en dat de bijbehorende User Stories worden uitgevoerd. Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, dat zit gewoon in jouw genen. En uiteraard oververgoten met een dosis NewExperts technologie saus: dat maakt jou zo bijzonder.

Agile Tester

Als Agile Tester moet je zelf testen, anderen laten testen, testgevallen- uitschrijven als onderdeel van de 'Definition of Done' en soms zelfs goedkeuring verlenen. Daarnaast dien je de kwaliteit voorop te zetten.Dit doet je door bijvoorbeeld de kwaliteit van het opgeleverde product inzichtelijk te maken.Als Agile Tester ben je hiervoor de aangewezen persoon, want aan de buitenkant is de daadwerkelijke kwaliteit van de software vaak niet goed te beoordelen.

Meer weten over onze kennisgebieden?