Disclaimer

Headerbeeld
Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staat NewExperts BV niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen. NewExperts BV heeft het recht de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

NewExperts BV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website. Daaronder valt ook schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. NewExperts BV is verder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website bij NewExperts BV Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik. Dit is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NewExperts BV Bijvoorbeeld door deze informatie te printen of op te slaan.

Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van NewExperts BV in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van NewExperts BV en enige andere internetpagina is zonder toestemming van NewExperts BV niet toegestaan.

Nietigheid

Als deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte wel van kracht.

Toepasselijk

Deze website en disclaimer zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op!