Quality Assurance

Wat houdt het in?

Quality Assurance is het vakgebied dat zich bezig houdt met het beheersen en verbeteren van processen. Alle processen gezamenlijk leiden tot het juiste eindproduct, zoals deze is afgesproken met de opdrachtgever. Om Quality Assurance te kunnen begrijpen, is het nodig een organisatie te zien als een verzameling samenhangende en samenwerkende processen, die allemaal in dienst staan van een afnemer.

Hoe pakken wij het aan?

Onze medewerkers gebruiken bestaande modellen voor kwaliteitssystemen (ISO 9001, ISO 25010) om  processen van klanten te ontwerpen en de werkzaamheden te borgen om afwijkingen te voorkomen. Zij kijken dus eerst hoe bestaande processen van een klant lopen en wat de processtappen zijn. Deze worden beschreven en beoordeeld in hoeverre deze stappen efficient zijn. Naast de procesbeoordeling biedt NewExperts ook expertise om de technische kwaliteit van een softwaresysteem, welke gerelateerd is aan de functionele processen, te beoordelen. Zo krijgt de opdrachtgever zowel een blik op de functionele kwaliteit van de processen als de technische kwaliteit van de broncode.

Binnen Agile Software Development kennen we ondermeer de volgende rollen
Test Manager

Als Test Manager controleer je over verschillende teams heen of er op dezelfde wijze getest wordt en dat er voldoende en juist wordt getest. Dit doe je doorduidelijke kaders te stellen en te borgen dat de testervaring en -capaciteit, evenredig over alle scrumteams wordt ingezet. Bovendien manage je de verschillende scrum teams naar een uniforme werkwijze.

Product Owner

Als Product Owner is het jouw taak om in de juiste frequentie contact te onderhouden met je stakeholders en ervoor te zorgen dat je klant goed vertegenwoordigd is. Het leeuwendeel van je werk zal bestaan uit het onderhouden van de Project Backlog, het monitoren van de voortgang en het creëren van een visie op het eindproduct.

Agile Tester

Als Agile Tester moet je zelf testen, anderen laten testen, testgevallen- uitschrijven als onderdeel van de 'Definition of Done' en soms zelfs goedkeuring verlenen. Daarnaast dien je de kwaliteit voorop te zetten.Dit doet je door bijvoorbeeld de kwaliteit van het opgeleverde product inzichtelijk te maken.Als Agile Tester ben je hiervoor de aangewezen persoon, want aan de buitenkant is de daadwerkelijke kwaliteit van de software vaak niet goed te beoordelen.

Meer weten over onze kennisgebieden?