Minder kosten door Azure Comos DB

Microsoft Azure biedt een prima platform om snel applicaties te ontwikkelen en te rollen. Welke kosten daarmee gemoeid zijn is op voorhand niet altijd even duidelijk. Natuurlijk heeft Azure kosten calculators waarmee je de bedragen kan uitrekenen voor de diensten die je afneemt.

Het is echter niet altijd even duidelijk hoeveel je nodig hebt voor jouw oplossing. Je bouwt de oplossing, deze werkt naar volle tevredenheid maar na een paar maanden productie zijn de maandelijkse kosten toch wel aan de hoge kant en krijg je de vraag “Kan dat niet goedkoper?”

Praktijk voorbeeld
In dit voorbeeld bestaat de oplossing uit sensoren die data verzamelen en via Azure werden opslagen een de Azure SQL database. De opgeslagen gegevens vormen de basis voor rapportage en analyse. De opslagcapaciteit was elastisch. Als er meer opslagruimte nodig was werd dit automatisch gealloceerd. Dit werkt prima, de oplossing schaalt mee als de behoefte groeit. Na een paar maand productie bleken de kosten flink te zijn gestegen van ca. € 50,= naar ca. € 400,= Na analyse bleek dat de kostenstijging werd veroorzaakt door de elastische opslag van SQL server.
Overschakelen naar Azure Cosmos DB bleek een effectieve oplossing.

Prijsmodel Azure Cosmos DB
Het prijsmodel is gebaseerd op de gekozen opslagruimte en rekenkracht uitgedrukt in RU ’s per seconde. Er spelen nog zaken een rol zoals de gekozen API en het eventueel gebruik van de Analytical Store. Opslag en rekenkracht zijn de belangrijkste. De beschikbare rekenkracht bepaalt hoe snel lees en schrijfopdrachten worden verwerkt. Als de rekenkracht “op” is wordt de opdracht in de wacht gezet tot er weer capaciteit beschikbaar is. De gebruiker merkt dit als een vertraging van het systeem.

Overschakelen naar Azure Cosmos DB
Azure Cosmos DB is een noSQL database. Dit betekent dat de gegevens in document vorm worden opgeslagen en niet in tabel vorm. Je kunt hierbij geen relaties leggen tussen documenten zoals dat bij SQL wel gebruikelijk is. Dit maakt de overstap van SQL naar Cosmos DB bewerkelijk.

Kosteneffect overstap naar Azure Cosmos DB
De overstap bleekeffectief getuige onderstaand kostenoverzicht uit het Azure dashboard. De kosten liepen terug van boven de €400,- naar enkele tientjes per maand.

Conclusie
Overstappen van Azure SQL database naar Azure Cosmos DB is bewerkelijk maar levert een flinke kostenreductie op.